07282017Thứ 6
Cập nhật lúcThứ 2, 17 04 2017 7am

Giới thiệu

Trung tâm Đào tạo - cung ứng lao động kỹ thuật

Trung tâm Đào tạo - cung ứng lao động kỹ thuật (Skilled workers Supplying-Training Centre-SSTC) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban Quản lý các KCN Đồng Nai (Thành lập theo Quyết định số 3778/QĐ-UBND ngày 14/01/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai) có chức năng tổ chức đào tạo, đào tạo lại theo nhu cầu của doanh nghiệp. Hỗ trợ doanh nghiệp đăng thông tin tuyển dụng; tìm kiếm, giới thiệu việc làm cho người tìm việc.

Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses